هادی صفا منصوری

درباره من

هادی صفا منصوری
image

مربی گروه آموزشی مرمت و احیاء بناهای تاریخی @ دانشکده معماری و شهرسازی

...

محقق گوگل

(1400/2/23)

استنادات

3

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

تجارب

1388-90

مشاور طرح مرمت و احیا و پیمانکار پروژه مرمت

سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی

مشاور مرمت و احیای بقعه شیخ آذری اسفراین پیمانکار مرمت و حفاظت شهر تاریخی بلقیس اسفراین

1398-99

مشاور طرح مرمت و احیا و ناظر اجرای پروژه

شهرداری سمنان

مشاور طرح مرمت و احیا و ناظر اجرای پروژه های مرمت شهرداری سمنان

1392-1399

مدیر گروه مرمت بناهای تاریخی

دانشگاه سمنان- دانشکده هنر

مهارت ها

طراحی و اجرای سازه های سنتی

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی قلعه حصاری گازرانی اسفراین؛ قلعه ای رعیتی در خراسان شمالی
فصلنامه علمی اثر(2020)
^هادی صفا منصوری*, ^علی رنگچیان
تاثیرات اندیشه شهر تاریخی ایرانی بر بازآفرینی شهری
اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی(2021-02-17)
^علی رنگچیان, ^هادی صفا منصوری
از ارگ تا شهر( نظری به پیدایش شهر بم)
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2020-02-29)
^مرتضی فرح بخش کرکان*, ^هادی صفا منصوری
بررسی معماری و رفتار سازه ای پل بند تاریخی امیر در استان فارس
پنجمین کنفرانس بین المللی پل(2019-12-17)
^هادی صفا منصوری*, ^علی رنگچیان
ضرورت ریخت شناسی پیش از مرمت ابنیه تاریخی (نمونه موردی: کاروانسرای شاه عباسی ایزدخواست)
چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2019-02-27)
^وحید حیدری*, ^هادی صفا منصوری, ^مرتضی فرح بخش کرکان
تحلیل رفتار حرارتی پوسته بیرونی کالبدهای معماری سنتی و مدرن شهر سمنان با رویکرد توسعه پایدار
چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2019-02-27)
^مرتضی فرح بخش کرکان*, ^وحید حیدری, ^هادی صفا منصوری
امکان سنجی اعطای کاربری به قلعه حصاری اسفراین
چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2019-02-27)
^هادی صفا منصوری*, ^مرتضی فرح بخش کرکان, ^وحید حیدری
ماکت بافت تاریخی شهر سمنان
(2020-09-22)
سایت سازه های سنتی دانشکده هنر
(2020-07-26)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان - دانشکده هنر- گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی
h.safamansouri@semnan.ac.ir
(+98)2331535366

فرم تماس